• YANGIN VE YANGIN SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMLERİ - Murat ERCAN / ROKETSAN A.Ş.
 • AFET VE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR SONRASINDA İTFAİYENİN MÜDAHALE RİSKİ - Murat ERCAN / ROKETSAN A.Ş.
 • MERKEZE UZAK YERLEŞİM ALANLARINDA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANAN İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ VE MİNİ SÖNDÜRME ARAÇLARI - Murat ERCAN / ROKETSAN A.Ş.
 • DEPREM SIRASINDA RAFİNERİ EMNİYETİ - Ziya GÜRÜN / TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü
 • ARAÇ YANGINLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ - Yard. Doç. Dr NECMİ ÖZDEMİR / Kocaeli Üniversitesi 
 • YANGINLARDA OLUŞAN TERMAL RADYASYON ETKİLERİNİN MODELLENMESİ - Dr. TAHSİN AYKAN KEPEKLİ / İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • İTFAİYECİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR - ORHAN SÖNMEZ / YANMA ve YANGIN MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
 • ORMAN YANGINLARI - Mehmet ÇALIŞKAN / Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü
 • HİDROKARBONLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI / PROSES FIRINLARININ GÜVENLİ İŞLETİLMESİ - Prof. Dr OSMAN BOZDAĞ / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 • ENDÜSTRİYEL YANGINLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ - Celal TOPRAKÇI / CLT YANGIN, İŞ GÜVENLİĞİ, EĞİTİM DANIŞMANLIK
 • TARİHİ, ENDÜSTRİYEL, METRO TÜNEL ve KONUT YAPILARININ YANGIN HASARLARI - Doç. Dr. Ali SARI / İstanbul Teknik Üniversitesi
 • YANGIN ARAŞTIRMASI - SEDEF AKKAPLAN BİRİNCİ / Adli Bilirkişi
 • PATLAYICI YANGIN SINIFLARI VE MEVCUT UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ - Süleyman POLAT / Adli Bilirkişi
 • KAYNAYAN SIVI-GENLEŞEN BUHAR PATLAMALARI (BLEVE) - Arş. Gör. Dr. GÜLŞAH YILAN / Marmara Üniversitesi
 • PARLAMA SICAKLIĞI, KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI, ALEVLENME SICAKLIĞI - Arş. Gör. Dr. GÜLŞAH YILAN / Marmara Üniversitesi
 • TOZ PATLAMALARI VE STANDARTLARI - Arş. Gör. Dr. GÜLŞAH YILAN / Marmara Üniversitesi
 • KATI PATLAMALARI VE DEPOLAMA KOŞULLARI - Arş. Gör. Dr. GÜLŞAH YILAN / Marmara Üniversitesi 
 • YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN ETKİ MEKANİZMALARI - Arş. Gör. Dr. GÜLŞAH YILAN / Marmara Üniversitesi
 • YAPISAL YANGINLARIN İNCELENMESİ - KADİR ÖZGÜNDÜZ / İstanbul Üniversitesi
 • YANGIN VE PATLAMA OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEME VE KRİMİNAL YÖNTEMLER - Öğr. Gör. Dr ŞAHİN İPLİKÇİ / Üsküdar Üniversitesi
 • ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN TEHLİKESİ OLUŞTURAN ETKENLER -Dr. Öğr. Üyesi SAADET ALKIŞ / AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 • ÜNİVERSİTELERDE YANGIN GÜVENLİK VE İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ - Dr Öğr. Üyesi SAADET ALKIŞ / Akdeniz Üniversitesi
 • ISI, ALEV VE ELEKTRİK ARKINA KARŞI KORUMA - GÖKHAN DUMAN / Dupont
 • ORMAN YANGINLARI VE ETKİLERİ - Mustafa ZENGİN / KEYAD
 • SİGORTACILIKTA RİSK - Zafer AYDOĞAN / MAPFRE

SEMPOZYUM PROGRAMI

14 Kasım 2019 1.Gün

 

 

 

09:00-09:30

Kayıt

 

09:30-10:30

Açılış Konuşmaları

 

10:30-11:00

Sergi Açılışı

 

11:00-12:40

1. Oturum: Ulusal / Uluslararası Yangın Mevzuatı

 

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi  Necmi ÖZDEMİR - Kocaeli Üniversitesi

 

 

KİMYASAL TEHLİKELERDE ŞEHİRSEL İTFAİYELERİN GÜVENLİK YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ

SUNUM DOSYASI

ALKAN ÖZDEMİR / KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI)

 

BYKHY ve CPR IŞIĞINDA; YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARININ GÜVENLİĞİ

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

İLKER İBİK / EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELG. A.Ş.

 

PATLAYICI YANGIN SINIFLARI VE MEVCUT UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

SEDEF AKKAPLAN BİRİNCİ / SÜLEYMAN POLAT - Adli Bilirkişi

 

TAMP-KOCAELİ AFET MÜDAHALE PLANINDA YANGIN HİZMET GRUBU

SUNUM DOSYASI BİLDİRİ DOSYASI

SALİM TEKOĞUL / KOCAELİ AFAD İl Müdürü

12:40-13:40

Yemek Arası

13:45-15:15

2. Oturum: Yangın Kimyası / Yangın Mekanizmaları

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neşet KADIRGAN - Marmara Üniversitesi

 

 

YANGIN KİMYASI VE YANMA MEKANİZMALARI

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

Arş. Gör. Dr. GÜLŞAH YILAN / MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN ETKİ MEKANİZMALARI

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

 

HİDROKARBONLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

PROSES FIRINLARININ GÜVENLİ İŞLETİLMESİ

SUNUM DOSYASI

Prof. Dr. OSMAN BOZDAĞ / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ        

 

YANGINLARDA OLUŞAN TERMAL RADYASYON ETKİLERİNİN MODELLENMESİ

SUNUM DOSYASI

Dr. TAHSİN AYKAN KEPEKLİ / İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

15:15-15.30

Ara

15:30-16:45

3. Oturum: Yangına Neden Olabilecek Potansiyel Tehlikeler ve Risk Değerlendirmesi

 

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Osman BOZDAĞ - Kocaeli Üniversitesi

 

 

YANGIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

CELAL TOPRAKÇI / CLT YANGIN, İŞ GÜVENLİĞİ, EĞİTİM DANIŞMANLIK

 

YAPISAL YANGINLARIN İNCELENMESİ

BİLDİRİ ÖZETİ DOSYASI

KADİR ÖZGÜNDÜZ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

KUNDAKLAMA ARAŞTIRMASI

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

SEDEF AKKAPLAN BİRİNCİ / SÜLEYMAN POLAT - Adli Bilirkişi

1. Gün Sonu

15 Kasım 2019 2.Gün

09:30-10:40

4. Oturum: Yangının Operasyonel Yönetimi

 

Oturum Başkanı: Selim ÜRGÜN - KMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

DEPREM SIRASINDA RAFİNERİ EMNİYETİ

SUNUM DOSYASI

Prof. Dr.  ŞERİF BARIŞ / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 

ARAÇ YANGINLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

SUNUM DOSYASI

FİKRET KIR / Yangın Güvenlik Uzmanı, Demofire Ltd.Şti.      

 

TARİHİ, ENDÜSTRİYEL, METRO TÜNEL ve KONUT YAPILARININ YANGIN HASARLARI

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

Doç. Dr. ALİ SARI / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10:40-10:55

Ara

10:55-12:30

5. Oturum: Yangınların Çevreye, İnsanlara, Flora ve Faunaya Etkileri

 

Oturum Başkanı: Hüseyin YILMAZ - KMO Kocaeli Şube Üyesi

 

 

ORMAN YANGINLARI VE ETKİLERİ

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

Dr. MUSTAFA ZENGİN / KEYAD

 

YANGIN VE PATLAMA OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEME VE KRİMİNAL YÖNTEMLER

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

Öğr. Gör. Dr. ŞAHİN İPLİKÇİ / ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

 

İTFAİYECİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

SUNUM DOSYASI 

ORHAN SÖNMEZ / TMMOB MAKİNA Mühendisleri Odası, Yanma ve Yangın Mühendisliği Derneği (FCEF)     

 

AFET VE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR SONRASINDA İTFAİYENİN MÜDAHALE RİSKİ

SUNUM DOSYASI

MURAT ERCAN / ROKETSAN A.Ş.

 

ORMAN YANGINLARI

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

MEHMET ÇALIŞKAN / SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

12:30-13:30

Yemek Arası

13:30-15:30

6. Oturum: Yangına Karşı Önleyici Tedbirler ve Altyapı Gereklilikleri

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ÇINAR - Kocaeli Üniversitesi

 

 

YANGIN VE YANGIN SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMLERİ

MURAT ERCAN / ROKETSAN A.Ş.

 

MERKEZE UZAK YERLEŞİM ALANLARINDA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANAN İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ VE MİNİ SÖNDÜRME ARAÇLARI

SUNUM DOSYASI 

 

ENDÜSTRİYEL YANGINLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

CELAL TOPRAKÇI / CLT YANGIN, İŞ GÜVENLİĞİ, EĞİTİM DANIŞMANLIK

 

RİSK MÜHENDİSLİĞİ VE SİGORTA

SUNUM DOSYASI

ZAFER AYDOĞAN / MAPFRE Sigorta

 

SANAYİ TİPİ BİNALARDA YANGIN ÖNLEME

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

Doç.Dr. NURİ SERTESER / İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

ISI, ALEV VE ELEKTRİK ARKINA KARŞI KORUMA

SUNUM DOSYASI

GÖKHAN DUMAN / DUPONT

15:30-15:45

Ara

15:45-16:45

7. Oturum: Yangın Acil Eylem Planları ve Acil Durum Yönetimi, Yeni Teknolojiler

 

Oturum Başkanı: M. Halim KARABEKİR - KMO Kocaeli Şubesi Başkanı

 

 

YANGIN ACİL EYLEM PLANLARI VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

SUNUM DOSYASI

Doç. Dr. ALPASLAN HAMDİ KUZUCUOĞLU

 

YENİ NESİL YANGINLA MÜCADELE VE YANGIN SÖNDÜRME METODLARI

SUNUM DOSYASI - BİLDİRİ DOSYASI

MEHMET ALİ UĞUR / AFSA CONSULTİNG UG Berlin GERMANY, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Öğr. Gör.

16:45-17:15

Soru-Cevap